Tehtävät

Koulutuksen verkostot / oppimistehtävät ja -prosessi

26.9. Itsenäinen oppimistehtävä:

 • Laadi verkostokaavio omasta (ammatillisen koulutuksen) verkostostasi. Tehtävää jatketaan prosessin loppuvaiheessa. Tallenna kaaviosi itsellesi sopivaan paikkaan odottamaan jatkotyöstämistä.

26.9. – 1.10. Opintopiirin tehtävät:

 • Pohtikaa opintopiirin kesken: ”Mitä minun tulee tietää ammatillisen opettajan verkostoitumisen eri näkökulmista?” Kirjatkaa tästä muodostuvia autenttisia oppimiskysymyksiä ylös teemoittain. Varmistakaa, että seuraava vaihetta varten kaikki näkökulmat tulevat tarkasteltua (ks. prosessikaavion vihreät laatikot / teemat).
 • Päättäkää opintopiirissä, kuka lähtee asiantuntijaksi seuraavan vaiheen teemoihin (jokaiseen teemaan pitää löytyä yksi opintopiirin jäsen, jos opintopiirissä vain 3 jäsentä, voi yhteen jäättää liittymättä).
 • Lisätkää tähän dokumenttiin asiantuntijaryhmien jäsenet. Laitan sen näkyville kaikille Digioon sivuille.

2.10. – 12.10. Asiantuntijaryhmissä työskentely:

 • Valitkaa asiantuntijaryhmällenne puheenjohtaja, joka on vastuussa aikataulun toteutumisesta ja ryhmän koollekutsumisesta ym. käytännön toimenpiteiden organisoinnista. Merkitkää puheenjohtaja em. dokumenttiin, jossa jäsenet lueteltuna.
 • Tarkastelkaa opintopiireistä saadut teemaanne koskevat oppimiskysymykset, valitkaa sopivat ja muotoilkaa mahdollisesti kysymykset vielä tarkempaan muotoonsa.
 • Vastatkaa kirjallisuuden perusteella kysymyksiin tai etsikää tietoa vielä muualta kirjallisuudesta tai haastattelemalla kollegoitanne – kenties itsekin olette jo asiantuntijoita vastaamaan kysymyksiin. Merkitkää vastauksiinne lähdeviitteet tarpeen mukaan. Luokaa prosessikirjoittamisen tapaan vastauksia esim. Google Driven dokumenttiin, johon kaikille annetaan jatkossa lukuoikeus.
 • Valmistautukaa Webex-tapaamiseen tekemällä opetustuokio teemastanne. Voitte pitää esityksen tukeutuen esim. Powerpoint -materiaaliin, Prezi-esitykseen tai Sway-esitykseen. Myös muut esitystavat ovat mahdollisia. Voitte myös miettiä toiminnallisempaa tapaa saada osallistujat oppimaan tärkeimmät kohdat teemastanne. Aikaa opetustuokiolle on kullakin 20 minuuttia.
 • Ohjausaikoja asiantuntijaryhmille tarjolla, varatkaa tarpeen tullen tästä. Ohjaus on vapaaehtoista ja aikataulujen  tiukkuuden vuoksi voi siihen osallistua vaikka vain osa asiantuntijaryhmää.
 • Asiantuntijarymien tiedostot viedään tähän yhteiseen kansioon. Antakaa lukuoikeus kaikkiin tiedostoihinne, muokkausoikeutta ei tarvitse antaa. Opettajalle lisäksi kommentointioikeus.

13.10. Webex-tapaaminen klo 9.00 alkaen

 • Ryhmien opetustuokiot (20 min. / teema)
 • Artefaktien luominen opintopiireissä yhteenvetona:
  • ”Yhteiskunnalliset vaatimukset ammatillisen opettajan dialogiselle verkostoitumiselle”
  • Kuva, video, mindmap, kaavio, huoneentaulu…
 • Yhteenvedot Google Driven kansioomme ja Slackiin
 • Webex-osoite: https://hamk.webex.com/meet/anne-maria.korhonen

13.10. – 18.10. Yksilötehtävä

 • Täydennä ennakkotehtävänä tekemääsi verkostokaaviota ja merkitse siihen uusia tavoitteita verkostoitumisellesi (jos niitä on). Merkitse nykyiset verkostot ja tavoiteverkostot siten, että ne erottuvat.
 • Reflektoi osaamistasi koulutuksen verkostoista oppimispäiväkirjaasi teeman arviointikriteereihin peilaten. Lisää oppimispäiväkirjamerkintääsi verkostokaaviosi ja perustele sen laajentamisajatuksiasi. Lisäksi liitä mukaan opintopiirisi yhteenveto.

Teeman arviointi: hyväksytty / täydennettävä. Vertaisarviointi ja yhteinen palaute verkkosessiossa ja opettajan yksilöpalaute oppimispäiväkirjamerkintään.