Oppimisympäristöt-teema: esittelyt ja toinen vaih; tekijänoikeudet opetuksessa

Pääsemme Ammattipedagogisten moduuli 1:n viimeiseen teemaan Oppimisympäristöt, joka on kaksivaiheinen. Lukekaa jokainen tarkkaan ohjeet, jotka löytyvät kokonaisuudessaan sivulta Oppimisympäristöt. Tässä runkoa ja yleisiä ohjeita:

1. Digitaaliset oppimisympäristöt esittelyssä 7.3.2018

Digitaalisia oppimisympäristöjä on esittelyssä klo 9.00 – 11.45 tälle ryhmälle ja laitamme tilaisuuden tarjolle myös kaikille HAMKin opettajaopiskelijaryhmille. Suunnittelua varten olen tehnyt dokumentin. Matti, Peke, Timo S., Maiju ja Minna: käyttehän laittamassa sinne oikean otsikon esittelyllenne. Vielä kaipaan MOOCista johdantoluennoijaa; kuka haluaisi kertoa 5-10 min. ajan, mitä tarkoittaa MOOC? Osoittaisin tämän tehtävän opintopiiriin Digisammakot tai Hämeen hitaat.

Katsokaa, onko aikataulu realistinen ja tehdään muutokset tarpeen mukaan. Laitan Kaille vielä viestin erikseen sähköpostilla, kun ohjelmarunko on valmis. Hän lupasi tehdä meille esitteen tilaisuuden ohjelmasta, jonka laitan jakoon muille opettajaopiskelijaryhmillemme.

2. Tietosuoja ja tekijänoikeus etätehtävät ja 7.3.2018 iltapäivä

Tehtävän ohjeistus on kokonaisuudessaan sivulla oppimisympäristöt. Huomatkaa, että yritämme saada tekijänoikeusasioista käytännönläheisen osaamisen eikä ihan kaikkia yksityiskohtia tarvitse käsitellä. Lainsäädäntömme ei ole tehty tämän päivän vaatimuksiin, joten tulkintoja jää moniin asioihin ilman yksiselitteistä ratkaisua. Tavoitteena on, että jatkossa kukin osaa toimia lakien ja asetusten edellyttämällä tavalla opetustyössään. Tämän me opimme teeman aikana.

Annan mielelläni lisäohjeita!

Anne-Maria

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi

Kirjoitathan oppimispäiväkirjaasi

Muistuttelemme oppimispäiväkirjan tekemisestä. Osalla on erittäin hienoja tuotoksia sen suhteen, joten heillä ei ole syytä huoleen. Osa taas ei ole juuri mitään tuottanut. Kuitenkin olemme sopineet ja ops:n mukaankin olette sitoutuneet osoittamaan osaamistanne myös reflektoiden sitä. Vaikkapa teemoittain.

Tässä ohje, joka löytyy osittain myös PAK-moduulista

Oppimispäiväkirja on kokemuksellinen, oman oppimisen arvioinnin ja kehittämisen väline. Oppimispäiväkirjan avulla voi kuvata kokemusmaailmaa, tukea persoonallista kasvua sekä tunnistaa omaan oppimiseen liittyviä kehittämiskohteita. Se on jatkuvan arvioinnin ja ideoiden tallentamisen väline.

Oppimispäiväkirjalla on useita myönteisiä puolia, erityisesti sen avulla voidaan tukea opiskelijan itseohjautuvuutta ja itsearviointia. Oppimispäiväkirja edistää opiskelijan reflektointia siitä, mitä ja miten hän on oppinut. Päiväkirja antaa tietoa opintojen edistymisestä sekä rohkaisee ja motivoi opiskelijaa opinnoissaan. Se on myös käsitteiden, asioiden ja teorioiden selkiyttäjä. Lisäksi oppimipäiväkirjan kirjoittaminen on hyvä tapa kehittää omia valmiuksiaan tekstin tuottamisessa.

Kuva Pixabay

Oppimispäiväkirjaan voi kirjoittaa esimerkiksi teemoittain ensinnäkin omat oppimistavoitteet suhteessa ops:n arviointikriteereihin. Toiseksi teeman opiskelun jälkeen on hyvä reflektoida omaa sen hetkistä osaamistaan omiin oppimistavoitteisiin ja ops:n tavoitteisiin. Reflektio antaa vielä viitteitä kehittymistä kaipaavista asioista jatkoa ajatellen.

Reflektointi on erinomainen tapa oppia ja toivottavasti se jalkautuu myös omaan opetustyöhönne.

Anne-Maria ja Sanna

 

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi

Lähiajan tapahtumien muistilista

Onnistuneet lähipäivät ovat takana ja toivottavasti kukin sai kättä pidempää pedagogisista malleista ja opetusmenetelmistä sekä tutkintojen toteutusta ohjaavista säännöksistä. Sovimme myös muutamista muutoksista opetusaikatauluissa ja lisäohjeista, jotka laitan tähän nyt muistilistan tapaan kertauksen vuoksi tiedoksi:

 

 • 12.2. klo 17.00-18.00 Näyteportfolion ja videoCV:n alustus (Webex, tallennus)
 • 15.2. lähipäivä on muuttunut verkkopäiväksi mm. AHOTien vuoksi. Varaa aika TKI-ohjaukseen ja/tai opetusharjoittelusuunnitelmien arviointiin:
  • Varaa ajat tämän viikon aikana tästä. Tulossa on ohjeita sessioihin ensi viikolla.
   9.00-12.00 TKI- suunnitelmien esittelyt
   13.00- 16.00 Opetusharjoittelusuunnitelmien esittely
 • 7.3. päivän verkkosessio tarjotaan kuunneltavaksi myös muille opettajaryhmille. Sovimme seuraavista noin 15 min. mittaisista esittelyistä jo. Otetaan Slackissa keskustelu tämän viikon aikana ko. session lopullisesta sisällöstä, jonka jälkeen Kai pääsee laatimaan mainoksen tilaisuuteemme.
  • Microsoft Office 365 Teams / Matti
  • Google Classroom / Peke
  • Seppo / Timo S.
  • Moodle oli toiveissa… onko jollakin hyvää käytäntöä tähän? (Leena K. lupasi selvitellä – oman ryhmämme esitys on toiveissa)
  • MOOC-ympäristö SoveltoX ? / Maiju (pitäisikö ottaa muutaman minuutin johdanto MOOC-käsitteeseen; kuka haluaisi tehdä tämän?)
  • Kahoot? (tätä ehdotettiin – haluaako joku ottaa kopin tästä?)
  • Kyvyt.fi? / Anne-Maria

Muuta muistettavaa ja tiedettävää:

 • Ohjauksesta emme ehtineet lähipäivällä puhua ja tarjolla onkin video osaamisen kehittämiseksi siltä osin. Kannattaa kuunnella, tutut esiintyjät: https://youtu.be/yHf_LqId-l4
 • Opetusharjoittelun vertaisarviointi -ohje on lisätty opetusharjoittelun sivulle: https://digioo2017.wordpress.com/opetusharjoittelu/
 • Käyttäkää uusinta opetusharjoittelun suunnittelulomaketta, ohjeistus sen löytämiseen on opetusharjoittelun sivulla.
 • HUOM. Harjoittelun saa aloittaa vasta kun suunnitelman on hyväksynyt vastuuopettaja ja oppilaitoksen ohjaava opettaja

Hyvää alkanutta viikkoa!
Anne-Maria ja Sanna

Kategoria(t): Yleinen | Yksi kommentti

Ajankohtaista 10.1.2018

Hei,

hyvää alkanutta uutta vuotta!

Huomista lähipäivää varten muistattehan ottaa mukaanne opetusharjoitteluunne liittyvä tutkinnonperuste tai opetussuunnitelma sen mukaan, millä koulutusasteella toimitte. Digitaalinen versio on oikein hyvä. Tapaamme luokassa D-215 klo 9.00.

Osaamismerkeistä (rästiläiset): Olen tarkistanut kaikki tehtaalla olevat merkit. Joitakin täydennyspyyntöjä olen lähettänyt. Toimi niiden ohjeiden mukaan ja tee uusi hakemus. Kun olet sen tehnyt, laitathan minulle sähköpostia, mitä merkkiä olet hakenut.

Tapaamisiin huomenna!

Anne-Maria

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi

Verkkodialogi käynnissä Slackissä, vaan missä osallistujat?

Hei,

Vain muutama koulutusalakohtainen ryhmä on käynnistänyt dialogin verkossa ja yksi esimerkillisesti hyvässä vauhdissa jo.

Nyt ohjaan napakasti luomaan teemoille A-C omat keskusteluketjut Slackiin tai vaihtoehtoiseen ympäristöön. Yksi ryhmä käynee dialogin Google Drivessa ja se on hyvä vaihtoehto, omat värit kullekin osallistujalle luo selkeyttä.

Muistutan vielä, että dialogi vaatii sitoutumista yhdessä ajatteluun ja ihmettelyyn. Tämä tehtävä ei onnistu, että käy kerran sunnuntaina ”heittämässä” jokaiseen teemaan yhden pitkän monologisen kommentin. Sanon tämän nyt hyvin karrikoiden tässä.

Tehtävä vaatii vastavuoroisuutta eli olet aidosti kiinnostunut toisen näkökulmista sekä kokemuksista. Tässä avainasemassa ovat avoimet kysymykset, jolla pyrit avaamaan myös toisen ajattelua. Teemakohtaista keskustelua pidetään avoimena riittävän kauan, niin että kaikkien ”ääni” tulee esille ja vastavuoroisuus on nähtävissä ketjusta. Dialogi tarkoittaa myös taitoa vetää syrjään omaa itseäsi. Mitä se sitten oikein tarkoittaa? Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kun keskustelukumppanien välille syntyy yhteys eriävistä näkökulmista huolimatta, silloin olet osanut vetää syrjään omaa ajatteluasi ja olet kuunnellut myös toista, muita.

Odotan ihan jokaisen ilmestymistä oman koulutusalan ryhmään Slackissa (pl. sovittu poissaolija) ja joku aloittaa ryhmän nk. moderoinnin.

Sanna

 

 

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi

Verkkodialogi (OOS ja OOM)

apple-2924531_960_720Hei kaikille,

Oikein hyvää alkanutta vuotta 2018 ja tervetuloa opettajaopintojen äärelle. Ammattipedagogisten ykkösmoduulin mukaisesti jatkamme prosessia OOS ja OOM- teemojen äärellä.

Koulutusalakohtaiset verkkodialogiryhmät löytyvät Slackista ja tarvoitteena on orientoitua oman substanssialasi näkökulmasta kolmeen keskusteluteemaan 3.-9.1.2018 välisenä aikana. Verkkodialogista löytyy pikaohje, jonka tein TextingStory-sovellusta opetellakseni (ohje myös Youtube-linkin kommenteissa pelkkänä tekstinä).

Koulutusalakohtaisiset ryhmät tekevät kolmesta teemasta loppusynteesin 9.1. mennessä, jossa tulee näkyä kaikkien ”ääni”. Tehtävän laajuus ja käsittely riippuu kustakin ryhmästä. Hyödyntäkää myös teemojen lähdekirjallisuutta oman ajattelun tukena.

Mikäli tulee tarkennettavaa, niin olettehan yhteydessä Sannaan. Ensi viikon lähipäivien ohjelma löytyy myös jo täältä.

Iloa, intoa ja valoa jokaiselle

Sanna ja Anne-Maria

 

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi

Rauhallista joulunaikaa

Kuva: Pixabay

Nyt on hyvä aika antaa ajatusten levätä opintojen osalta. Seuraavaksi jatkamme yhteisillä tehtävillä tammikuussa. 3.1. avautuu keskustelufoorumi uuden teeman virittämiseksi. Tapaamme lähipäivillä 11.-12.1.2018. Moduuli Opetus, ohjaus ja arviointi jatkuu teemoilla opetuksen ja ohjauksen suunnittelu sekä opetus- ja ohjausmenetelmät. Olemme järjestäneet päiviin myös oppilaitosvierailun teille. Ohjelmarunko on Digioon sivulla Aikataulu, jossa kannattaa käydä katsomassa muutoinkin tulevan kevään aikatauluja.

Toivotamme Rauhallista joulunaikaa ja hyvää uutta vuotta 2018!

Anne-Maria ja Sanna

 

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi

TKI-projektit ajatushautomoihinne

TKI-teemamme käynnistyy todenteolla ensi vuonna, mutta nyt on jo tärkeää alkaa miettiä omaa aihetta ja tutustua ohjeistuksiimme. Saat ohjausta tki-projektiisi 15.2. lähitapaamisessa. Tarpeen tullen ohjausta on saatavilla jo 8.1.2018 alkaen omalta vastuuopettajalta. Ota yhteyttä ja sovi esim. Skypeen ohjausaika tai kirjoita kysymyksiäsi sähköpostilla (hamk-osoitteeseen).

Aiheen päättämisen jälkeen tehdään suunnitelmaa omasta tki-projektista. Suunnitelman runkona voit pitää esim. seuraavaa:

 • Otsikko

  Kuva: Pixabay

 • Johdanto
 • Miksi tärkeä ja mihin liittyy
 • Aikaisempi tutkimus, teoreettinen viitekehys
 • Keskeiset teemat ja käsitteet
 • Lähteiden merkintä alusta saakka täydellisesti
 • Tutkimuskysymykset, tiedonhankinta (ketkä, miten)
 • Aikataulu TK-projektille (TKI-toiminta)
 • Alustava lähdeluettelo

Työstä suunnitelmaasi omaan portfolioosi vaiheittain ajatuksen edetessä. Suunnitelmat esitellään 15.2.2018 lähipäivällä (klo 13.00 alkaen). Lisäksi projekteja ohjataan silloin eteenpäin.

Muuta asiaa:
HUOM! Varaa kalenteriisi 12.2.2018 klo 15.00 tunnin verran aikaa verkkosessiolle. Silloin ohjeistetaan portfolion ja videoCV:n tekemistä. Sessio tallennetaan poissaolijoita varten.

Iloista joulunalusaikaa!

Anne-Maria

 

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi

Vastausprosentti kohti plussaa

Hei,

Muistuksena kaikille vielä kerran, että vastauksesi on todella tärkeä meneillään olevalle muutososaamisen selvitykselle. Vastaaminen vie aikaa vain 10 minuuttia. Saimme tiedon, että ryhmästä vain murto-osa on vastannut ja juuri teidän vastauksia odotellaan vielä 5.12. asti.
Kyselyn tarkoituksena tarkoituksena on kartoittaa opiskelijoiden valmiutta ja tarpeita seuraavilla alueilla:

 • tulevaisuuden opettajuus
 • TVT:n käyttö opetuksessa
 • monikulttuurinen osaaminen ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kanssa työskentely
 • tulevaisuuden työelämä ja yritysyhteistyö.

Kysely löytyy täältä: https://link.webropolsurveys.com/S/856B49D9374C06B5

– sanna

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi

Askelmerkkejä

snow-man-2952788_960_720.jpgTalvista pyhäiltaa kaikille,

Opettajaopintojen tässä vaiheessa on käynnistymässä sellainen vaihe, että jokainen opiskelija lähtee kulkemaan kohti omaa ammatillista opettajuuttaan. Opintopiirille on oma tärkeä paikkansa yhteisössä edelleen, mutta työskentelyn rytmi hieman muuttuu. Jatkossa työstämme teemoja enemmän mm. koulutusaste- ja alakohtaisesti.

Seuraavan alkavan kuukauden aikana on hyvä jo silmäillä ja ottaa mahdollisesti työn alle seuraavia  asioita:
– puuttuvat suoritukset (kasperit, digitaaliset osaamismerkit ja mooc, koulutuksen yhteisötyöverkostot)
– varmistua opetusharjoittelupaikka ja toimittaa sopimus AOKK:lle
– tehdä opetusharjoitteluun orientoivat tehtävät (tehtävä 2. viimeistään 31.12.2017)
– 4.12. lähipäivään valmistautuminen (lue Simon viesti Slackista)
– reflektioda omaa opettajaksi kasvua blogiin vs teemojen tavoitteet ja kriteerit, ohje (työportfolio)
– hankkia Ammattipeda 1: n jäljellä olevia teemoja tukevaa lähdemateriaalia
– aloitella itsenäisesti opetusharjoittelun suunnitelmaa (lomake ohjausblogissa), suunnitelma pitää hyväksyttää vastuuopettajalla ja ohjaavalla opettajalla ennen harjoittelun aloittamista
– TKI: laadi suunnitelmaa työportfolioon esim.
1) otsikko, 2) johdanto (miksi tärkeä aihe ja mihin liittyy), 3) aiempi tutkimus ja teoreettinen viitekehys, 4) oma aikataulusuunnitelma keväälle, 5) tutkimuskysymykset (mitä aiot tehdä, kehittää, tutkia, selventää), 6) alustava lähdeluettelo

Kannustavin terveisin opiskelevat vastuuopet

 

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi