Orientaatio opetusharjoitteluun

Käynnistyy 9.8.2017

Arviointikriteerit:
– Opettajaopiskelija tuntee ammatillista koulutusta ja opettajantyötä ohjaavia normeja, määräyksiä ja ohjeistuksia.
– Hän tuntee ammatillisen koulutuksen rahoituslähteet.
– Hän tuntee ammatillisen opettajan työn käytänteitä.

1. tehtävä:

Hanki itsellesi harjoitteluoppilaitos ja tee opetusharjoittelusopimus ohjeiden mukaisesti. Ohjeet löytyvät opiskelijaintrasta.

Aikataulu: 30.11.2017 mennessä
Ohjaus ja palaute: Vastuuopettaja antaa tarkempia neuvoja ja vinkkejä pyydettäessä

2. tehtävä:

Selvitä itsellesi ammatillisen opettajan työtä ohjaavat normit, määräykset ja ohjeistukset sekä harjoitteluoppilaitoksesi rahoituslähteet. Pyydä harjoitteluoppilaitoksesta tutustumistasi varten oppilaitoksen opetushenkilöstön perehdytysmateriaalit ja laadunhallintasuositukset (esim. työohjeet). Tee selvityksesi pohjalta blogisi postaus/alasivu teeman otsikkoa käyttäen (tai linkitä blogiin erillinen verkkotiedosto). Tekstissä tavoitteena on pohtia, miten normit, määräykset, ohjeistukset ja rahoituslähteet vaikuttavat ammatillisen opettajan (esim. harjoitteluoppilaitoksen opettajien) työn käytänteisiin.  Voit käyttää tukena oheista tarkistuslistaa.

Keskeiset sisällöt esim:

  • koulutusastetta koskeva lainsäädäntö ja määräykset
  • hallituksen kärkihankkeet ja muut tulevaisuutta koskevat aineistot (ml. reformi)
  • opettajien palvelusuhteiden ehdot
  • oppilaitoksen perehdytysmateriaalit ja laadunhallintasuositukset (esim. työohjeet)
  • oppilaitoskohtaiset tutkintojen opetus-, toteutus- ja järjestämissuunnitelmat
  • havainnoinnit (sisältää esim. yksilön ja ryhmän ohjaus-tai opetustilanteiden havainnointia omalla ja jollain muulla koulutusalalla sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja muiden erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämisen havainnointia)

Tehtävän aineistot:  Opettajan työ ammatillisessa koulutuksessa linkit ja aineistot

Aikataulu: palautus 31.12.2017 mennessä

Ohjaus ja palaute: Vastuuopettaja antaa ohjausta pyydettäessä ja  kirjaa lyhyen palautteen blogiin. Ilmoita Sannalle tai Anne-Marialle (vastuuohjaajallesi), mikäli tehtäväsi palautuu blogiin ennen palautuspäivää.

Arviointi: Oppimistehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty / täydennettävä, kun vastuuopettaja palaa opintovapaalta.