Oppimisympäristöt

3 op
Tavoitteet:

  • Opettajaopiskelija valitsee opetukseensa tarkoituksenmukaisia oppimisympäristöjä ja aineistoja.
  • Hän ottaa käyttöön ammatillisen koulutuksen digitaalisia työvälineitä, -palvealuita ja yhteisöjä.
  • Hän noudattaa tietosuojaan ja tekijänoikeuksiin liittyviä normeja ja periaatteita.
  • Hän hyödyntää työelmäyhteistyön mahdollisuuksia opetuksessa.
  • Hän hyödyntää teknologian mahdollisuuksia opetuksessa.

 

7.3.2018 verkkopäivän ohjelma

9.00 Tervetuloa / lehtori Anne-Maria Korhonen, HAMK aokk
9.10 Microsoft Office 365 Teams / Matti Mäkelä
9.30 Google Classroom ja Google Drive Desktop/ Peke Huuhtanen
9.50 Seppo / Timo Sairanen
10.10 Kahvitauko
10.30 MOOC-johdanto / ????
10.40 MOOC-ympäristö SoveltoX  / Maiju Lehtonen
11.00 Kahoot / Minna Helynen
11.20 Kyvyt.fi/ Anne-Maria Korhonen (HAMK aokk

11.40 Lounastauko

Uusi tietosuoja-asetus, Anne-Maria
Tekijänoikeuksien perusteet, Hämeen hitaat
Creative Commons -lisenssi, Matti ja kumppanit
Kuvien käyttö opetuksessa, Katimale
Kahvitauko
Video ja elokuva, Pikkupossut
Avoimet oppimisratkaisut ja sosiaalinen media, Digisammakot
Aineistojen linkittäminen ja upottaminen, Minnan tiimi
Yhteenveto ja ohje reflektointiin, Anne-Maria

Ohjeet tehtäviin:

Aamupäivän esityksiin valmistautuminen yllä olevien henkilöiden vastuulla oppimisympäristöihin liittyen ja esitteen tekemiseen (Kai).

Ne, joilla ei ole esitystä aamupäivällä, tekevät seuraavan tehtävän:

  • Osallistu webinaariin ja kuuntele kaikki sen esitykset.
  • Pohdi perustellen webinaarin jälkeen, mitä digitaalisia oppimisympäristöjä voisit hyödyntää omassa työssäsi opettajana.
  • Kirjaa pohdinta ja reflektio oppimisympäristöosaamisestasi oppimispäiväkirjaasi (tekstein, kuvin, kuvakaappauksin, videoin – kaikki muodot ovat sallittuja).
  • Jaa em. tuotoksesi kaikille myös Slackissa (foorumi OOA).
  • Lue ja kommentoi muiden tekstejä.

Tekijänoikeudet opetustyössä -tehtävät

Ennakkotehtävänä kaikille on kirjata yhteiseen dokumenttiin kysymyksiä liittyen tekijänoikeuksiin opetustyössä. Ne voivat olla hyvin yksityiskohtaisiakin, esim. “Saanko esittää Youtube-videota luokassa? tai ”Saanko käyttää tätä valokuvaa diaseteissäni?” jne.. Kysymyksiä kirjoitetaan yhteiseen dokumenttiin 18.2.2018 mennessä. Jos tekijänoikeusasiat ovat sinulle täysin vieraita, ennen kysymysten tekoa kannattaa tutustua esim.

Iltapäivän esityksiin kukin opintopiiri laatii enintään 15 minuutin opetustuokion annetusta aiheesta. Ryhmät valitsevat em. kysymyksistä omaa aihettaan koskevat (merkatkaa, kun olette ottaneet jonkin kysymyksen tarkasteluun). Kysymysten pohjalta tehdään opetustuokio ja lisäksi varmistetaan, että kaikki aiheeseen liittyvät OLENNAISET asiat tulee otettua esille. Valmista materiaalia saa käyttää pohjana tai suoraan sivulta: http://www.opentekoa.fi/. Ryhmät päättävät opetustuokionsa menetelmästä ja sovittavat sen pieneen, 15 minuutin aikaikkunaan. Opetustuokio pidetään siis Webexissä.

Verkkopäivän jälkeen: Reflektoi osaamistasi iltapäivän aiheisiin liittyen. Pohdi lisäksi, millaisia asioita sinun pitää ottaa omien opiskelijoidesi kanssa esille liittyen tekijänoikeuksiin ja oppimisympäristöihin. Halutessasi voit liittää reflektioosi oppimateriaalia, jota olet tehnyt omia opiskelijoitasi varten.

Digitaalinen osaaminen kuuluu tähän teemaan. Siihen liittyvä sivusto löytyy: https://digioo2017.wordpress.com/digitaalinen-osaaminen/

Arviointi: täydennettävä / hyväksytty.

Reflektointitehtävät tehdään toiveestanne 18.3.2018 mennessä. Muistakaa myös käydä lukemassa Slackissa jaettuja reflektointitehtäviä ja kommentoimassa (oppimisympäristöihin liittyvä tehtävä). Tehtävä merkitään suoritetuksi, kun kaikki tehtävät on tehty. HUOM! Tähän teemaan liittyy myös digitaalinen osaaminen eli osaamismerkit ja MOOC-tehtävä tulee myös olla valmiina arviointia varten.