Opetuksen ja ohjauksen suunnittelu & Opetus- ja ohjausmenetelmät

Huom! Kaksi teemaa (Opetuksen ja ohjauksen suunnittelu, Opetus-ja ohjausmenetelmät)  yhdistetty.

Pm17_ OOs ja OOm

Arviointikriteerit

– Opettajaopiskelija tuntee oman alansa työelämän ja yrittäjyyden edellyttämät osaamisvaatimukset ja kykenee jäsentämään niitä opetuksen ja ohjauksen suunnittelua ja toteutusta varten.
– Hän tuntee opetussuunnitelmakäytännön, opetusalansa mahdolliset tutkinnon perusteet ja/tai opetussuunnitelmat, muut opetukseen vaikuttavat ohjeistukset ja henkilökohtaistamisen käytänteet.
– Hän tunnistaa oppijoiden yksilölliset lähtökohdat, oppimisedellytykset ja erityisen tuen tarpeet.
– Hän ottaa huomioon oppijoiden tarpeet yksilöllisten oppimispolkujen suunnittelussa.
– Hän tuntee ammatillista kilpailutoimintaa, tunnistaa oppijoiden lahjakkuutta ja yrittäjyyttä sekä tukee niiden kehittämistä.
– Opettajaopiskelija ohjaa oppijoiden oppimista teoreettisesti perustellulla ja eettisesti kestävällä tavalla.
– Hän valitsee opetukseensa soveltuvia pedagogisia malleja.
– Hän hyödyntää opetusmenetelmiä monipuolisesti.
– Hän hyödyntää soveltuvia ohjausmenetelmiä erilaisissa tilanteissa.

4.12. luokka D-215 klo 9.00- 16.00 (Simo Uusinoka)

Ennakkotehtävä ja siihen liittyvä materiaali löytyy Slackistä.
Teema: yksilölliset oppimistarpeet

Ohjelma:
9.00 – 9.30       Orientaatio päivän teemaan
9.30 – 10.15    Yksilölliset oppimistarpeet
10.45 – 11.45 edellinen teema jatkuu
12.45 – 14.00 Oppimiseen liittyvät vaikeudet
14.30 – 16.00 Digitaalisuus tukea tarvitsevien opiskelijoiden apuna

Yksilölliset oppimisedellytykset ja erityisen tuen tarpeet
Lait ja asetukset

Artikkeleita ja sivustoja

Johdantoa kilpailutoimintaan:
Skills Finland ry täytti 20v https://www.youtube.com/watch?v=K_Q7xqZ6tsQ
Johdantoa TaitajaPLUS kilpailuihin:
TaitajaPLUS Joensuu 2013 https://www.youtube.com/watch?v=PEBjyAk4Jfw
Taitajien taitaja 2015 Emeliina Papinniemen haastattelu https://youtu.be/5mLOz9CsPfw
Artikkeli huippuosaamisesta:
http://www.okka-saatio.com/aikakauskirja/arkisto/2009-1/Ammatti09_Korpelainen33_47_2.pdf
Lisämateriaalia:
http://www.skillsfinland.fi/fi/component/tehtavapankki3/

*******************************************************************

 

 Valmistautuminen lähipäiviin (11.-12.1., 15.2):

*** varmista opetusharjoittelupaikka ja opetuskokonaisuus
*** ota mukaasi tutkinnonperusteet ja/tai opetussuunnitelma sekä kannettava tietokone
*** opetusharjoittelun suunnitelmaa ohjataan lähipäivinä, lataa suunnitelma lomake itsellesi (Opetusharjoittelu-teeman alasivulta)
*** huom! opetusharjoittelun ahoitivat voivat ottaa jonkun muun kehitettävän opintojakson suunnittelun alle
*** ota mukaasi teemoja tukevaa lähdekirjallisuutta
*** ilmoittaudu koulutusalakohtaiseen ryhmään

Ammattialakohtainen verkkokeskustelu Slackissa 3.-9.1.2018
** ammattialakohtaiset ryhmät avataan 3.1. klo 8.00 ja keskusteluteemat löytyvät ko. alan keskustelualueelta.
** teemakohtaiseen keskusteluun integroidaan verkkodialogitaidot

11.1.2018 luokka D215, klo 9.-16.00
Opettajan materiaali
– koulutusalakohtaiset ryhmäporina: työelämä ja yrittäjyys
minialustus: tutkinnonperusteet ja opsit (Anne-Maria)
– koulutusalakohtaiset ryhmät: suunnitelman työstäminen, osaamistavoitteet käytännössä
minialustus: Taitajat tapetilla
– lounas
minialustus: pedagogiset mallit  (Sanna)
– koulutusalakohtaiset ryhmät: alalle sopivat pedagogiset mallit
– koulutusalakohtaiset esittelyt, päivän yhteenveto

12.1. luokka D215, klo 9.00- 16.00
– klo 9.00- 11.00 vierailu Kiltakoulussa (Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, E-rakennus)
– lounas Punaportilla (jonka jälkeen siirrytään Visamäkeen)
– minialustus: opetusmenetelmät (Sanna: suurryhmä, pienryhmä, yksilö)
– koulutusalakohtaiset ryhmät: opetusmenetelmät käytännössä
– opetusharjoittelusuunnitelmat, ohjaus ja ristiinarviointi

Skills-toiminnan videot:
Taitaja-video: https://www.youtube.com/watch?v=myQorLbMDQ
World skills: https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=4hfPE-O1IeM

15.2. luokka xx klo 13.-16.00
– opetusharjoittelusuunnitelmien esittelyt ( vastuuopettajittain, 2 ryhmää)

Lähteet:
Arkko-Saukkonen, A., Merivirta, M. & Saloniemi, K. (toim.) 2016. Innostusta oppimistilanteisiin. Luettavissa osoitteessa http://www.lapinamk.fi/loader.aspx?id=e3dda960-2410-4d74-a0db-6eecd91479ce
Jyväskylän yliopisto. 2010. Opetusmenetelmät. Luettavissa osoitteessa https://koppa.jyu.fi/avoimet/mit/tietotekniikan-opetuksen-perusteet/Opetusmenetelmista-ja-lahestymistavoista/Opetusmenetelmat
Koli, H. & Silander, P. 2003. Verkko-opetuksen työkalupakki: oppimisaihiosta oppimisprosessiin. Helsinki: Finn Lectura. (pedagogiset mallit kattavasti)
Kupias, P. 2007. Kouluttajana kehittyminen. Helsinki: Palmenia.
Kupias, P. & Koski, M. 2012. Hyvä kouluttaja. Helsinki: Sanoma Pro. Saatavilla myös ekirjana.
Miettinen, K. 2015. Erityisopetuksen käsikirja. Oppaat ja käsikirjat 2015:14. OPH. Saatavilla myös e-julkaisuna.
Mykrä, T. & Hätönen, H. (toim.) 2008. Opas opetusmenetelmistä. Helsinki: Educa-instituutti.
OAMK. 2006. Opetusmenetelmät. Luettavissa osoitteessa http://www.oamk.fi/amok/oppimat/LO/Opetusmenetelmat06a/
OPH. 2015. Rikasta ja rakasta oppimista. http://www.oph.fi/julkaisut/2015/rikasta_ja_rakasta_oppimista
Raudasoja, A. (toim.) 2013. Erityisen hyvää opetusta ja ohjausta. HAMK Ammatillisen
opettajakorkeakoulun julkaisuja 6/2013. Saatavilla myös e-julkaisuna.
Salakari, H. 2007. Taitojen opetus. Ylinen: Eduskills Consulting.