Amm.peda 1 -moduuli

Osaamistavoitteet:

Opettajaopiskelija osaa suunnitella opetusta ja ohjausta erilaisiin oppimisympäristöihin. Hän osaa hyödyntää opetukseensa soveltuvia pedagogisia malleja ja opetusmenetelmiä. Hän osaa arvioida opiskelijoiden oppimista ja osaamista sekä osaa noudattaa koulutusasteen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteita. Hän osaa opettajana toimiessaan ottaa huomioon tietosuojan ja tekijänoikeuden keskeisiä periaatteita.

Opettajaopiskelija osaa tunnistaa ja ottaa huomioon opiskelijoiden yksilölliset tarpeet erityisen tuen ja opintojen ohjauksen järjestämiseksi inklusiivisessa koulutuksessa. Hän osaa toimia monialaisessa yhteistyössä opiskelijan ammatillisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi.