Ohjeita

Webex

HAMK intra

HAMK aokk (opiskelijaintra)

Opinto-opas 2017-2018

Lähdeviittausohje

 

Teemojen lyhenteet:

 Kasvatustieteelliset perusopinnot: Kasperit
 Kasvatustiede tieteenalana: KT
Oppiminen eri kehitysvaiheissa: OEK
Oppimisen keskeisiä teorioita: OKT
Koulutus yhteiskunnallisena…: KYT

Opetus-, ohjaus- ja arviointiosaaminen: Amm.peda 1 -moduuli
Opetuksen ja ohjauksen suunnittelu: OOS
Oppimisympäristöt: OY
Opetus- ja ohjausmenetelmät: OOM
Oppimisen ja osaamisen arviointi: OOA

Oppimisyhteisön rakentamisosaaminen: Amm.peda 2 -moduuli
Itsetuntemus: ITO
Dialogi: DIA
Monikulttuurisuus: MOKU
Koulutuksen verkostot: KVO

Opetusharjoittelu: OH -moduuli
Orientaatio opetusharjoitteluun: OOH
Opetusharjoittelu oppilaitoksessa: OHO

Pedagogisen asiantuntijuuden kehittäminen: PAK -moduuli
Oma ammatillinen opettajaosaaminen: OAO
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-os.: TKI