Monikulttuurisuus

6.9. – 25.9.2017

Arviointikriteerit

  • Opettajaopiskelija tuntee erilaisten kulttuurien piirteitä ja opetustyöhön liittyviä kulttuuriteorioita
  • Hän ymmärtää ja ottaa huomioon kulttuurisen moninaisuuden vaikutuksia opettajan työhön

 

Ennakkotehtävä

1. Tutustu Susimetsän luentotallenteeseen ja Hofsteden teoksen osiin I ja II  (tai Hofsteden verkkosivusto, mikäli englanninkieli ei haittaa ja suomenkielistä kirjaa ei saa käsiinsä) ja muodosta ymmärrystä Hofsteden esittämistä kulttuurien dimensioista: valtaetäisyys, yksilöllisyys ja kollektiivisuus, maskuliinisuus ja feminiinisyys, epävarmuuden välttäminen. Kysy ja keskustele aiheista Slackissä. Referoi lyhyesti.

2. Tutustu Hofsteden teoksen lukuun 9 (s. 297 – 366) ja/tai muihin lähdemateriaaleihin (erityisesti Susimetsän luento ja World Values Survey, mikäli englanninkieli ei haittaa). Laadi niiden perusteella haastattelukysymykset monikulttuurista luokkaa opettavaa opettajaa ja monikulttuurista opiskelijaa ajatellen. Selvitä haastattelun avulla, millaisia tilanteita luokassa / oppilaitoksessa on ollut, joissa kulttuurien erot ovat tulleet esiin. (Huomaa, ettei kaikkia tilanteita välttämättä ole tunnistettu kulttuurieroista johtuviksi, vaan on oletettu niiden kuuluvan asianomaisen persoonallisuuteen.) Reflektoi haastattelujen antia lähdekirjallisuuteen peilaten, esimerkiksi Hofsteden käsittelyyn opetustilanteiden kulttuuritörmäyksistä (s. 308 – 311). Tee haastatteluista yhteenveto ja liitä mukaan myös haastattelusi runko.

Palauta tehtävät ( 1. ja 2.) omaan blogiisi joko tekstinä tai verkkoliitteenä 21.-22.9. mennessä. HUOM! Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan lähdeaineistoon tutustumista ja viittaamista. Myös suoralainaus on merkittävä asianmukaisesti tekstiin.

 

Verkkotapaaminen 25.9.

Monday, September 25, 2017
9:00 am | Northern Europe Summer Time (Helsinki, GMT+03:00) | 3 hrs
Meeting number: 842 961 995

https://hamk.webex.com/hamk/e.php?MTID=m4f77a33930377aa2dd1692071c9bd451

Tulkaa mukaan sellaisella nimellä varustettuna, että voin kirjoittaa siltä pohjalta läsnäololistan. Ei siis ”Vekkuli”/”Janttu” tms. nimiä. Verkkotapaamisessa puramme ennakkotehtävät ryhmäkeskusteluissa (pienryhmät ja koko ryhmä) ja avaamme tarvittaessa epäselväksi jääneitä käsitteitä (muistakaa kuitenkin, että näistä voi keskustella pitkin matkaa Slackissä!).

 

Lähteet

Susimetsä, M. 2016. Minä ja monikulttuurinen maailma – verkkoluento. https://www.youtube.com/watch?v=AWZ6I_UMciY .

Hofstede, G. 1993. Kulttuurit ja organisaatiot – Mielen ohjelmointi. Helsinki: WSOY.

Laitinen, E., Nokelainen, P. & Pylväs, L. 2015 Itsearvioitu kulttuuriäly ja ulkomailla asumisen kokemus ammattikorkeakouluopettajan työssä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 2/2015. OKKA-säätiö.

Metsänen, R. & Nisula, L. (toim.) 2013. Mervan käsikirja – työkaluja oppilaitoksen monikulttuuriseen arkeen. Hämeen ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/94148/Mervan_kasikirja_ekirja.pdf?sequence=1

Metsänen, R., Pynnönen, P. & Kähkönen, K. (toim.) 2015. Esteettä eteenpäin – maahanmuuttajien osaamisen arviointi haku- ja valintatilanteessa. Hämeen ammattikorkeakoulu. https://issuu.com/hamkuas/docs/hamk_esteetta_eteenpain_2015

Susimetsä, M. 2017.Minä ja monikulttuurinen maailma. Opetusmateriaali (pääset katsomaan student.hamk.fi-tunnuksilla)

Engl. materiaali

Hofstede, G. 2010. Cultures and Organizations: Software of the Mind, 3rd ed (earlier editions will also suffice). Helsinki: WSOY.

https://geert-hofstede.com/national-culture.html
http://www.edwardthall.com/
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp
http://www.helsinkitimes.fi/columns/columns/expat-view.html