Koulutuksen verkostot

Koulutuksen verkostot, 3 op.
Arviointikriteerit:

 • Opettajaopiskelija ymmärtää ammatillisen opettajan roolin työelämän kehittäjänä ja alueellisena vaikuttajana.
 • Hän tunnistaa erilaisia kansallisia ja kansainvälisiä ammatillisen koulutuksen työelämä- ja yhteistyöverkostoja ja niiden hyödyntämismahdollisuuksia.

Oppimisprosessi (katso tarkemmat tehtävät tämän sivun alasivulta!)

Teeman aineistot:

Helander, J. (toim.) 2009. Sivut: 5 – 28 ja 89 – 114. Artikkeleita teoksessa
Ammatillisen opettajan käsikirja. HAMK. Ammatillisen opettajakorkeakoulun julkaisuja 1/2009. Hämeenlinna: Saarijärven Offset Oy. Saatavana myös e-julkaisuna.
Helander, J.
 (toim.) 2014. YHDESSÄ: osallisuutta, tekoja ja unelmia. HAMK. HAMKin e-julkaisuja 24/2014. Tampere: Tammerprint Oy. Saatavana myös e-julkaisuna.
Jokinen, J., Lähteenmäki, L. ja Nokelainen, P. 2009. Työssäoppimisen lumo: ammatillisen sekä ammatillisen korkea-asteen koulutuksen ja työelämän yhteistyön hyvät käytänteet. Hämeen ammattikorkeakoulun e-julkaisuja 3/2009. Hämeenlinna: HAMK. Saatavana myös e-julkaisuna.
Opetushallitus & Kilpailu- ja kuluttajavirasto. 2014. Koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten ja yhteisöjen välinen yhteistyö, markkinointi ja sponsorointi. Helsinki: OPH. Saatavana myös e-julkaisuna

Lisäaineistot:

Lisää verkostoitumisesta:

 • www.oppiminenonline.com
  • Verkostotyö hankkeissa ja kehittämisessä, mm.
  • EU-rahoitus
  • Kansainväliset verkostot
  • Kehittäjäverkostot
 • www.edu.fi
  • Verkostoituminen ja vertaistyöskentely